Årsmöte 2018 blev välbesökt med ca 25 deltagare, det blev uppskattat med Marias jättefina smörgåstårtor – börjar bli en trevlig tradition.

Årsmötet föregicks av ett styrelsemöte,  protokoll från styrelsemöte samt årsmöte finns att läsa längre ner på sidan!

Under mötet avtackades Dick och Håkan, båda har varit med och byggt upp norrbottensbeagleklubb och med detta  utvecklat den norrbottniska beaglen som jakthund, inte minst som drevprovsdomare och via styrelsearbete. Vi hoppas klubben fortsätter i samma anda.

Styrelsemöte 11/3-2018

Närvarande: Hans Eliasson, Rolf Wiklund, Sune Jokiaho, Rolf Wiklund, Curt-Åke Hansson, Marie Mörk, Anders Berglund, Martin Aldén,

  1.  Årets debutant. Raolex Robert –Hans Eliasson. Klubbpriset (unghund som deltagit på prov) – Raolex Robert.
  2. Gränsälvskampen. Sjulsvikens Driva, Vistenas Aya, Hissjögårdens Ninja. Reserver: Pohjankartanon Snobben och Raolex Robert.
  3.  Oförändrade avgifter för drevprov och domare. 18kr milen ersätts domaren med under utlysta prov.
  4.   Utställning. 150 kr för valp- och veteran samt championklass övriga klasser 300kr.
  5.  Ansvarig för gränsälvskampen: Sune Jokiaho.
  6.  Polcirkeln lotteriet är styrelsens förslag att 2000kr avsätts till ett samarbete med Nordkalotten.
  7. Startbidrag till RM och SM på 2000 står kvar.
  8. Inga egna motioner till årsmötet.

Årsmöte 11/3-2018

1. Erik Nilsson öppnar mötet

2. Mötet utlyst i behörig ordning.

3. Erik Nilsson ordförande för mötet

4. Marie Mörk sekreterare för mötet

5. Fastställande av dagordning godkänd

6. Val av justerare samt rösträknare för mötet. Rolf Viklund och Hans Eliasson justerare och rösträknare.

7. Alla närvarande har rätt att yttra sig.

8. Årsredovisning för Norrbottens beagleklubb (ökat medlemsantal 117st) Se bilaga 1.

9. Se bilaga. Mötet godkände den. Ekonomin se bilaga förs över till ny räkning och godkänns av mötet.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas

11. Verksamhetsplan 2018

a.       Avgifter-drevprov, utställning och logi.

b.       Förslag från mötet: att domaren får höjd ersättning 300kr och klubbens ersättning sänks till 100kr till klubben gick igenom.

Utställningavgifterna behålls oförändrade.

Styrelsens förslag är att behålla bilersättning vid prov på 18Kr/mil.

c.       Utställning 2018. Maria Engström med hjälp av styrelsen supportar vid arrangemanget.

d.       Sven Granström är drevprovsansvarig.

e.       Gränsälvskampen. Tre uttagna hundar. Fjärde i uttagningstävling.

f.        Haparandaprovet läggs i november. Styrelsen ansvarig.

g.       Polcirkelprovet läggs förslagsvis i oktober i Överkalix. Lotteri finns kopplat till lotteriet. Förslag finns från styrelsen att 2000kr från detta prov läggs som bidrag till startande i Norge. Ansvariga blir Erik Nilsson och Hans Eliasson.

h.       Övriga prov ex. Mattilaprovet.

i.         Regionsuttagning: Haparandraprovet och Överkalixprovet. Förslag finns på att ta in flera prov för att utse pris. Uttagningstävling skall hållas enligt tidigare års tradition, styrelsen ansvarar för det.

j.         Medlemsträffar

12.   Styrelsen förslag är att vi behåller avgiften oförändrad, mötet bifaller.

13.   Styrelsemöten skall kallas vid behov.

14.   Beslut om antalet ledamöter i styrelsen. Antalet ledamöter hålls oförändrat.

15.   Erik Nilsson vals till ordförande för ett år framåt.

16.   4 nya ledamöter för 2år framåt. Sune Jokiaho, Hans Eliasson, Lars Berg, Martin Aldén väljs av mötet.

17.   Suppleanger: Herbert Sundell och Beatrice Garbom på 2år.

18.   Val av revisor på 2 år: Ulf Öhlund omvald.

19.   Styrelsen har rätt att utser själva ledamöter.

20.   Valberedningen; Curt-Åke Hansson (sammankallande), Tomas Tornberg, Tage Karlsson.

21.   Motioner

22.   Motioner till BF.

·         Sydsvenska Beagleklubbens motion (se bilaga 4) vinner bifalls på mötet.

·         Sydsvenska Beagleklubbens motion (se bilaga 8) avslår motionen med hänvisning till att det känns fel att gå emot det regelverk som är framarbetat för att kunna få specialiserade hundar på de 3 viltslaga.

·         Vår egna motion angående Svenska Beagleklubbens regioner (se bilaga 6) Mötet bifaller förslaget.

·         Mötet följer styrelsens förslag och avslår Dick Wedins motion (se bilaga 7) då vi anser att detta ytterligare skulle uppdela Beaglen i en jakt och en utställningstyp.

·         Motionen från Skaraborg gällande Nya regler för Championat är indelat i 3 punkter. Punkt ett avslår mötet, mötet anser att good räcker. Punkt 2 Tillstyrker mötet. Punkt 3 att Championatsregeländringar skall endast kunna beslutas av Beaglefullmäktige tillstyrker mötet.

·         Motion (se bilaga 3) från Västerbottens Beagleklubb angående ändring av jaktprovsmånad för Sten Perssons minne. Mötet tillstyrker motionen.

·         Motion (se bilaga 2) från Västerbottens Beagleklubben angående ändring av kvalifikationer för rådjurschampionatet avslås av mötet.

23. Deltagande vid BF. 2 Delegater skall utses av styrelsen.

24. Övriga frågor. Tidningen Beaglen har föråldrade namnuppgifter på Styrelsens medlemmar. Domarutbildning i april.

25. Prisutdelning.

26. Årsmötet avslutas.