Shrunk Expand

årsmöte 2020 😋,

Klubben har ett intensivt 2019 bakom sig, i vanlig ordning har det hållits medlemsträffar, officiell utställning och drevprov. Drevprovssäsongen startade tidigt med Överkalixprovet för första gången i september och Haparandaprovet i vanlig ordning i oktober. Utöver våra egna prov arrangerade klubben för första gången ett Nordiskt Mästerskap.

Preliminär verksamhet för 2020/2021

Maj/Juni, Medlemsträff, datum ej fastställt
Juli/augusti, Adresserat medlemsutskick
Augusti, Utställning i Kalix UTGÅR
Augusti, Medlemsträff i Avafors
September, Överkalixprovet
Oktober/November, Gränsälvskampen UTGÅR
RM uttagning
UTGÅR
November, Regionsmästerskap UTGÅR PGA att
SM 2020 är inställt!

Den 15 mars höll Norrbottens beagleklubb årsmöte. På dagordningen fanns de sedvanliga punkterna med redovisning av genomförd verksamhet med verksamhetsplan och årsredovisning. Ekonomi: Klubben har en stabil ekonomi, 2019 gav ett överskott.
Valen till styrelsen gick efter valberedningens förslag, omval på aktuella platser. Valberedningen kommer fortsatt att bestå av Curt-Åke Hansson och Tage Karlsson.
Prispokaler delades ut till:
Årets debutant: Millhunters Ove, ägare Sune Jokiaho
Årets unghund: Stenbäcksvikens Vendela, ägare Marianne Sundell
Vinnare av Haparandaprovet, Överkalixprovet och Klubbpriset Vistenas Aya, ägare Herbert Sundell.
Dagen avslutades med goda smörgåstårtor 😋, levererade av Hyttgården, Töres hembygdsförening!

Vinnare av Haparandaprovet, Överkalixprovet och Klubbpriset Vistenas Aya, ägare Herbert Sundell.

Kort om verksamhetsåret som gått:

Årets unghund: Stenbäcksvikens Vendela, ägare Marianne Sundell
Årets debutant: Millhunters Ove, ägare Sune Jokiaho

Drevprov

Överkalixprovet

Överkalixprovet arrangerades i september. 9 hundar kom till start, provet resulterade i 6 prisdrev. Bästa hund blev Vistenas Aya, ägare Herbert Sundell, Kalix.  

Gränsälvskampen

Gränsälvskampen anordnades i september i Kemi, Finland.

Finsk seger Finland – Sverige 20 -18. Bästa hund individuellt Vistenas Aya.

Övriga deltagande hundar, Har-Zeldas Tjorven, Uggleskogens Asta och Hissjögårdens Ninja.

Haparandaprovet

Haparandaprovet genomfördes i mitten av oktober. 9 hundar deltog och provet resulterade i 6 prisdrev. Bästa hund blev Vistenas Aya, ägare Herbert Sundell, Kalix.

Utifrån resultat och möjlighet att delta togs två hundar ut till Regionsmästerskapet, Vistenas Aya och Stenbäcksvikens Vendela.

Regionsmästerskapet i Skellefteå i november

Vid Regionsmästerskapet i Skellefteå blev det en Västerbottenshund som tog SM platsen, Flora, ägare Magnus Marklund.

I november arrangerade Norrbottens beagleklubb på uppdrag av Svenska beagleklubben Nordiska Mästerskapet gällande drevprov för beagle. Tävlingscenter i Karungi, Haparanda.

Anne Vornanen med NM Papinniemen Helga, och domare Mikael Fredriksson

Summering av provverksamheten

Totalt gjordes 45 provstarter inom klubbens verksamhet, detta trots att säsongen från december och framåt inte erbjudit många jaktdagar på grund av isigt och skarpt före. Tre av klubbens hundar tog SE JCH under säsongen.

Totalt resulterade starterna i 39 prisdrev, en mycket fin statistik. Till de goda siffrorna bidrog arrangemanget av Nordiska mästerskapet i Haparanda, nordens bästa beagles var på besök och de levererade .


Utställning

BIR Maliwick`s MR Goodbar äg. Susanne Åberg och BIM Stenbäckvikens Albertina äg. Seija o. Toivo Kangas.

Den 3 augusti hölls Nbblks officiella utställning i Haparanda. Domare var Eva Jönsson. Till utställningen var 30 beagles anmälda.

Styrelsens slutord

2019 var liksom många av de senaste åren, ett år då vi genomförde många av våra aktiviteter i samarbete med andra hundklubbar. Det blev extra tydligt hur viktig samverkan är då två stora mästerskap för beagle och drever genomförts i Norrbotten, mästerskap som klubbarna inte klarat utan det samarbete som finns.

För kommande år är dock det viktiga att vi kan utveckla och hålla i det vi redan har, det vardagliga arbetet med medlemsinformation och olika aktiviteter som medlemsträffar, utställningar och drevprov, kärnan av verksamheten.

Valpar
Aya
NY! SE JCH (KOMBI) Uggleskogens ASTA
Ny! SE JCH (HA)
Ny! SE JCH (KOMBI)

Medlemsinformation

Utskick – Under året har medlemsinformation skickats adresserat till medlemmar vid två tillfällen.

Det första skickades ut inför årsmötet, det andra skickdes under sommaren och innehåll bland annat en kort information om vad som gäller för start vid drevprov, drevprovsprogrammet samt en inbjudan medlemsträffen i Avafors.

Hemsidan – Sidan har liksom tidigare förmedlat det som är akuellt i klubben, gällande drevprov, utställning, valpar och allmänt aktuella frågor för vår verksamhet. Hemsidan hade mellan 1500 till 2400 besök per månad under drevprovssäsongen.

Facebook – Under 2015 startades en Facebooksida som nu har 277 följare. Sidan når ut, det publicerade inlägget med information om Nordiska Mästerskapet fick 7010 besök. Inlägget med länken till UltraComs websändning fick 5303 besök. 

Tidningen Beagle – Norrbottens beagleklubb skickar regelbundet material till tidningen, viktigt för att ge tidningen ett bra innehåll och för att ge våra medlemmar information om vad som pågår i klubben.

Medlemsantal

Medlemsantalet uppgick i februari till 124 stycken, 3 fler än föregående år.

Medlemsantalet ökar även över tid, vid årsmötet 2013 redovisades 93 medlemar. Tre av klubbens medlemar har hemadress i Finland och en i Norge.

En stor rörlighet kan noteras. Klubben har fått 19 nya medlemar och tappat 16, tappet tycks till en stor del bero på avgång från ett flertal som inte har beagle längre.

Du kan som är uppfödare kan erbjuda dina valpköpare medlemskap första året för endast 100kr, utnyttja detta om möjligt. Det är alltid svårare för en ny beagleägare att ta första kontakten med klubben, än att redan från början vara med i den.

Medlemsträffar & utbildning

Den 1:a juni hölls en medlemsträff i Påläng med cirka 30 deltagare. Förutom god mat erbjöds det ringträning under ledning av Hans Eliasson och Gunilla Tornberg.

I augusti genomfördes den årligen återkommande medlemsträffen i Avafors med Håkan Gunnarfelt som ansvarig,

Annonser/Sponsorstöd/Lotteri

Vi har bra samarbete med ett flertal företag, bland annat med RM Jakt och Karesuandokniven som återkommande sponsrar med sina produkter. Ett bra sponsorstöd finns även hos lokala hund- och jaktbutiker.

Vid Nordiska Mästerskapet i Haparanda gav sponsring 3 000 kr in i klubbkassan samt produkter/varor från bland annat Ultracom för cirka 10000 kr till lotterier o.d. Till det tillkommer ett stöd från Haparanda Stad på 10 000 kr.

Beskrivning av genomförd verksamhet

Samverkan kring domare i drevprovstävlingar i Haparanda fungerar fortsatt bra med Gränszonen. Under året har klubben medverkat med domare under Drever SM i Haparanda.

Under sommaren genomfördes en utställning i Haparanda tillsammans med Stövarklubben.

I september arrangerade Jägareförbundet Kalix i samarbete med Svea Skog, Norrbottens Stövarklubb och Norrbottens Beagleklubb en jaktdag för ”nya jägare” i Morjärv/Tjuvbäcken. Målgrupp var Jägareförbundets prioriterade grupper som kvinnliga jägare, nya jägare, ungdomar, rörelsenedsatta och nya svenskar.Comments are closed.


FinnishEnglishSwedish