Shrunk Expand

Årsmöte 2022

Kort information från Årsmötet,

observera att tex datum kan ses som preliminära och kan komma att ändras.

Roligt att se så många medlemmar på årsmötet, dryga tjugotalet personer kom till Hyttgården i Töre. Vi får tacka hembygdsföreningen för god service och god de goda smörgåstårtorna – att det först inledningsvis bjöds på kycklingsoppa blev också mycket uppskattat.

Årsmötet föregicks av ett styrelsemöte – nytt kan nämnas att en kommittè med ansvar för drevprov bildats –

Drevprovskommittèn består av Lars Berg, Sune Jokiaho, Herbert Sundell samt Hans Eliasson.

Plan för drevprov blir således

  • Överkalixprovet 26 september till och med 1 oktober, här tas fjärde startande hund till Gränsälvskampen ut.
  • Gränsälvskampen hålls i Överkalix den 10 oktober; de tre första norrbottniska hundarna som kvalificerat sig till den är; VISTENAS Aya, BÖRJELSLANDETS Bärta samt PIHILAJANPERÄN Eka.
  • Polcirkelprovet 7 november i Jämtön med 2 deltagande hundar från de tre norra lokalavdelningarna i Finland, Norge samt Sverige.
  • Uttagning till Regionsmästerskap sker tiden mellan 1 september till och med 15 oktober, deltagande hund ska ej starta på hemmamark. Vid RM deltar 2 hundar från vardera NbBlk respektive VbBlk.
  • En ny domare auktoriserades under föregående säsong, klubben söker fler som vill utbilda sig till domare.

Sven Granström valdes till mötesordförande och Erik Nilsson föredrog verksamhetsberättelsen som finns att läsa digitalt i sin helhet. Inget årsmöte hölls i fjol, däremot genomförde klubben tex utställning(i Haparanda), medlemsträff (i Töre)samt ett fint SM arrangemang – många jobbade med detta och genomförde gemensamt ett lyckat SM. Medlemsträff(2021), utställning (2021) och särskida jaktprov har också genomförts.

  • 2022 års Medlemsträff med hundsläpp planeras till 13/8 alt. 14/8, beroende på om klubben får sin dispensansökan beviljad – 2021 fanns dispans och träffen hölls 14/8 inom Töres jaktmarker.
  • Utställning 2022 7 augusti i Kalix, samarbete med Stövarklubben

Anders Berglund föredrog årsredovisningen och klubbens ekonomi är god, annonsering, sponsorstöd och andra intäkter tex från olika lotteri gör att klubben kan satsa ytterligare på klubbverksamhet som tex medlemsträffar/drevprov/utställning. En post som höjdes var resebidrag till deltagande hund vid SM, bidrag utgår med 2000 kr.

Avgiftshöjning röstades genom för start i öppen klass på utställning, kostnad 350 kr (tidigare 300 kr). Valp-, Veteran- samt Championklass oförändrat 150 kr/hund.

Start på drevprov oförändrat 500 kr (300 kr till domare samt 200 kr till klubb) Första start fri, klubben betalar domare + bilkostnad 18,50kr/mil till domare. Klubben förespråkar samåkning i största möjliga mån samt att startande ekipage bör åka till domare för prov(vid särskilt prov) –

Nytt i styrelsen är förstås vår nya ordförande Maria Bäcktorp, hon tar över efter avgående ordförande Erik Nilsson. Maria har ett mångårigt hundintresse bakom sig, bland annat som uppfödare. Klubben tackar Fredrik Berglund som avsagt sig platsen som revisor, ny revisor är Jan-Olov Lampinen, Töre.

Motioner; inga skrivna motioner från norrbotten.

Motionen från Sydsvenska Beagleklubben angående ”Allround-SM för Beagle” avslogs av årsmötet.

Prisutdelning;

Årets debutant blev WIDEBAY’S HUNGRY KATNISS ägare Jacob Spegel.

Vinnare av Överkalixprovet/Klubbmästerskapet; Vistenas Aya ägare Herbert Sundell, som med tredje inteckningen i vandringspriset också tar hem detta.

Klubbpriset för ”Årets Norrbottensbeagle” ett pris som delas ut baserat på resultat från både utställning och jaktprov vanns av Vistenas Aya ägare Herbert Sundell.

Fr.o.m kommande säsong försvinner Klubbmästerskapet i nuvarande form och kommer att ersättas av klubbpriset ”Årets Norrbottensbeagle”.

Diplom till pristagare på drevprov kommer att delas ut via post.

Klubben kommer att skicka delegater till Beaglefullmäktige den 7 maj.Comments are closed.


FinnishEnglishSwedish