BF 2016 – Beaglefullmäktige

Kort om BF

Norrbottensbeagleklubbs styrelse representerades av Erik och Anders vid helgens Beaglefullmäktige, BF hölls i Södertälje. Fullmäktigeförhandlingar hölls och val till styrelsen genomfördes med små förändringar. Fyra motioner skulle BFs delegater ta ställning till;

Motion nr 1 Motion gällande drevprovsreglerna Drevprovsreglerna omarbetas så att det blir separata regler för rådjur respektive hare & räv.

Motion nr 2 Motion gällande ordinarie drevprov  1.Ordinarie drevprov införs i drevprovsreglerna. 2. Att i kriterierna för att erhålla svenskt jaktchampionat ska krävas ett 1:a pris på ordinarie drevprov

Motion nr 3 Motion gällande att beagle tillåts starta på drevprov utan föregående  a.utställning  – även efter 24 månaders ålder. Beagle tillåts starta på drevprov utan föregående utställning – även efter 24 månaders ålder.

Motion nr 4 Östsvenska Beagleklubben med motion angående godkännande av dov vilt som drevdjur vid drevprov för Beagle. Östsvenska Beagleklubben med motion angående godkännande av dov vilt som drevdjur vid drevprov för Beagle.

Det blev avslag på motion 1 och 2. Motion 3 och 4 gick däremot igenom. Besluten föregicks förstås av diskussioner. Vid middagen delades utmärkelser av olika slag ut. Hos oss i Norrbotten var det Sune Karlander som tilldelades förtjänsttecknet i guld, Ulf Öhlund fick bruksavelspris i silver för Har-Zeldas Hugo och Erik tog emot bruksuppfödarpris i silver för Har-Zeldas Kennel.

Kort om andra kommande arrangemang – Avelskonferens mellan Norge/Finland/Sverige. Finska beagleklubbens avels kommitté ordnar ett samnordiskt seminarium 30-31 juli. Temat för seminariet är avel av beagle och det hålls i Gamla Karleby i Finland. Vi som deltar från NbBlk blir Sune Karlander, Hans Eliasson och Erik Nilsson. Det blir avelsfrågor, föreläsningar och utbyte av erfarenhet vid bl.a. avel över gränserna.

 

SM 2016 Det blir Beagle – SM i Haparanda 3-4 december. Det blir ett 20års jubileum för tävlingen och det passar NbBlk bra som ju också firar 30års jubileum. Arbetet med arrangemanget är påbörjat…

Haparandaprovet blir som vanligt uttagning till regionsmästerskapet, så passa på att träna era hundar under hösten så finns möjligheten att kvala in till ett SM på hemmaplan!

 Comments are closed.