DOMARLISTA

 Klubben ser gärna att fler utbildar sig till drevprovsdomare…

Här kan du läsa dels drevprovsregelboken och hur utbildningen är upplagd.

DREVPROVSREGLER 2017-2022_Nyheter markerade

Länk läs om; Bestämmelser för utbildning av domare

Michael Fredriksson Sangis  070-252 54 54
Gunnar Norlin Luleå 070-291 88 33
Anders Berglund Svensbyn  070-397 56 15
Sune Jokiaho Haparanda  070-310 26 87
Herbert Sundell Kalix 070-694 19 30
Rolf Toolonen Haparanda 070-379 57 60
Sven Granström  Luleå  070-663 21 36
 Lars Berg  Råneå  070-382 86 02
Martin Aldén Luleå  070-350 46 83
Roland Krekula Luleå  070-290 61 22
Erik Nilsson Överkalix  070-394 07 94
Hans Eliasson Överkalix  070-362 16 73
Margareta Nilsson Överkalix 073-079 17 42