"Med den Jagande Beaglen"

Shrunk Expand

Drevprovsprotokoll

Du bör fylla i drevprovsprotokollet i EXCEL , då får du god hjälp av programmet – se bilder nedan….

Här laddar du ner …

Här är en liten lathund hur programmet fungerar – se exemplebilder.

Lite om hur man fyller i, excel hjälper till….


Comments are closed.