Se undersidorna….

Klubben bildades 1986 och har idag 2018 117 medlemmar.