Om Jaktprov…

För start på drevprov kontakta Sven Granström  Luleå,  070-6632136. Medlem i Nbblk vars hund startar för första gången är avgiftsbefriad.

Ny anmälingsblankett för utställning, drevprov och viltspår prov.

Läs drevprovs PM om regler om genomförande av drevprov;

Drevprovsprotokoll i PDF_Rev 1908 (1)

Drevprovs PM 2019 (2)

Drevprovsprotokoll i excel_Rev 1908 (4)

Domaretiska regler för prov- och tävlingsdomare samt beskrivare SKK

Avgifter; Startavgift för drevprov inom Nbblk är 400kr, 100: – till klubben plus 300: – till domare. (Ny fördelning 2018.) Sätt in startavgiften på Nbblk`s Plusgiro: 489 97 99-3
3.8 RÄTT ATT DELTA

Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. Utlandsägd hund ska vara registrerad i SKK eller erkänd utländsk kennelklubb. För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja provanmälan. Rätt att delta har hund som tillhör medlem i arrangerande specialklubb eller motsvarande nordisk kennelorganisation under förutsättning att hunden;

·                     vid unghundsprov och RR-prov är minst 12 månader.

·                     vid öppenklassprov är minst 15 månader.

·                     är frisk och i god kondition.

·                     är anmäld enligt arrangerande lokalklubbs bestämmelser.

·                     är ID-märkt med läsbar tatuering eller avläsbart chip.

Beagle och drever får oavsett ålder gå drevprov utan att vara utställd intill dess att ett förstapris på drevprov erövrats. Efter ett förstapris erövrats krävs lägst Sufficient vid officiell utställning för att få fortsätta att starta på drevprov. Om hunden vid sin första start är äldre än 24 månader och inte är utställd krävs efter att ett förstapris erövrats lägst Sufficient vid officiell utställning för att resultatet ska stambokföras och för att hunden ska få fortsätta att starta på drevprov.

·         ADB och Basset får starta obegränsat antal gånger på drevprov utan att vara utställd.

·         Hund ska starta och genomföra provet utan idrottstejp, spray, m.m.

·         Väst/sele för att bära pejl/GPS, alternativt skydd mot rovdjur och vildsvin får användas.

Hund med godkänt RR-intyg får starta på drevprov före den 1 oktober eller under förbudstid för rådjur/hjort i respektive län efter nyår. Undantag kan ske enligt lokalklubbs föreskrift under 3.2.