"Med den Jagande Beaglen"

Shrunk Expand

Verksamhetsberättelse 2018

Inledning

Norrbottens Beagleklubb 2019-03-09

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018

Norrbottens Beagleklubb har liksom tidigare fokus på att genomföra utställningar och drevprov och med dessa ge medlemmarna möjlighet att meritera sina hundar.  Klubben jobbar för att fortlöpande utveckla sina verksamheter, genom ett gott samarbete inom klubben med aktiva funktionärer lyckas vi rätt väl.

Våra arrangemang genomförs ofta med i samarbete med andra klubbar, dessa finns nu både i Sverige, Norge och Finland.

Styrelse

Ordförande:                         Erik Nilsson, Överkalix

Sekreterare:                        Marie Mörk, Kalix

Kassör:                         Anders Berglund, Svensbyn

Ledamot:                        Lars Berg, Jämtön

  Hans Eliasson, Överkalix

  Martin Aldén, Luleå

  Sune Jokiaho, Haparanda

Ersättare:                         Beatrice Garbom, Boden

  Herbert Sundell, Påläng

  Rolf Viklund, Boden

Adj. Ledamot – Utställningsansvarig: Maria Engström Överkalix

Revisorer

Ulf Öhlund Piteå

Fredrik Berglund, Älvsbyn

Valberedningen

Tomas Tornberg, Luleå; Tage Karlsson, Töre och sammankallande Curt-Åke Hansson, Luleå

Avelsråd

Hans Eliasson, Överkalix och Sune Karlander, Haparanda

Webbmaster

Margareta Nilsson, Överkalix

Medlemsantal

Medlemsantalet uppgick i februari till 122 stycken, 5 fler än föregående år. Medlemsantalet ökar även över tid, vid årsmötet 2013 redovisades 93 medlemar. Fyra av klubbens medlemar har hemadress i Finland och en i Norge. Du som är uppfödare kan erbjuda dina valpköpare medlemskap första året för endast 100kr, utnyttja detta om möjligt. Det är alltid svårare för en ny beagleägare att ta första kontakten med klubben, än att redan från början vara med i den.

Medlemsinformation

Utskick – Under året har medlemsinformation skickats adresserat till medlemmar vid två tillfällen. Det första skickades ut inför årsmötet, det andra skickdes under våren med en inbjudan till en medlemsträff.

Hemsidan – där förmedlas det som är akuellt i klubben, gällande drevprov, utställning, valpar och allmänt aktuella frågor för vår verksamhet. Under 2018 har sidan förnyats och flyttats till ett nytt webbhotell.

Facebook – Under 2015 startades en Facebooksida. Sidan når ut, den har 232 följare.

Tidningen Beagle – Norrbottens beagleklubb skickar regelbundet material till tidningen, viktigt för att ge tidningen ett bra innehåll och för att ge våra medlemar information om vad som pågår i klubben.

Medlemsträffar & utbildning

I april hölls en domarutbildning med två utbildningspass och sju deltagare.

I juni hölls en medlemsträff i Töre, förutom god mat erbjöds det lerduveskytte.

I augusti genomfördes under Håkan Gunnarfelts ledning den årligen återkommande medlemsträffen i Avafors.

I oktober hölls en jubileumsmiddag i samband med Gränsälvskampens 30 års jubileum.

Annonser/Sponsorstöd/Lotteri

Vi har bra samarbete med Karesuandokniven som sponsrar med deras produkter. Ett bra sponsorstöd finns även hos lokala hund- och jaktbutiker.

Den goda sponsringen vid SM i Haparanda 2016 gjorde det möjligt för oss att ha ett lotteri även under 2018 med god vinst.

Styrelsearbetet

Styrelsen har haft 5 möten under året.

Martin Aldén och Erik Nilsson deltog på ”Beaglefullmäktige”, BF, i Södetälje i april.

Från Norrbottens beagleklubb hade en motion lämnats in, motionen antogs av årsmötet 2017 och yrkade på att införa en fjärde region för uttagningarna till SM.

Den nya regionen skulle utgöras av att Norr- och Västerbotten bryts ur region Nord som utgörs av alla lokalavdelningar norr om Dalälven.

Motionen antogs av Beaglefullmäktige.

Avelsråd/avelsverksamhet

Nbblk:s avelsråd har haft många förfrågningar kring parningar, företrädesvis från Norr- och Västerbotten men förfrågningar har även kommit från de södra delarana av landet.

Samarbete med andra klubbar och organisationer

I september arrangerade Jägareförbundet Kalix i samarbete med Svea Skog, Norrbottens Stövarklubb och Norrbottens Beagleklubb en jaktdag för ”nya jägare” i Morjärv/Tjuvbäcken. Målgrupp var Jägareförbundets prioriterade grupper som kvinnliga jägare, nya jägare, ungdomar, rörelsenedsatta och nya svenskar. Förutom jaktspänning på hare och räv, bjöds det på mat och jakthistorier vid brasan.

Klubben deltog med två hundar.

2. Beskrivning av genomförd verksamhet

Utställning

  • Den 5 augusti hölls Nbblks officiella utställning i Kalix. Domare var Olle B Häggkvist. Till utställningen var 32 beagles anmälda.
  • BIR blev Uggleskogens Asta ägare Sven Granström, Luleå, Asta blev även BIS 2:a.
  • BIM blev Klocksberg`s Finnfire Range ägare Johan Almqvist Boden.

Drevprov,

Mattilaprovet – september

Fyra hundar kom till start, två 1:a hare presterades.

Gränsälvskampen 13 oktober

I mitten av oktober anordnades Gränsälvskampen i Haparanda för 30:e gången. I det svenska laget deltog:

Sjulsvikens Driva, Beatrice Garbom

Hissjögårdens Ninja äg. Lars Berg

Vistenas Aya äg. Herbert Sundell

Uggleskogens Asta äg. Sven Granström

Det svenska laget tog hem lagsegern med 21 – 16.

Haparandaprovet

8 hundar startade på Haparandaprovet i samband med Gränsälvskampen. Kvalificerade till Regionsuttagningen till SM blev Hissjögårdens Ninja och Vistenas Aya.

Regionsmästerskapet i Skellefteå i november

Vid Regionsmästerskapet i Skellefteå deltog Herbert Sundell med Vistenas Aya. Millhunters B-Nova gick in som reserv, ägare Mikael Leijon.

Vidare till SM gick:

Sjulsvikens Eija, ägare David Brännström – Västerbottens beagleklubb,

Överkalixprovet

Överkalixprovet tillika klubbmästerskap ställdes in, på grund av kyla och snö kunde provet inte genomföras senare.

Polcirkelprovet

I december hade det nya Polcirkelprovet premiär i Norge med deltagande hundar från Sverige, Norge och Finland. Två domare och fyra hundar från klubben deltog. Norge vann både i lag och individuellt.

Övriga prov

Mellan drevprovstävlingarna har det även skett ett antal prover på hemmamarker.

Totalt antal prov 2018-19 blev 32 st. Antalet prisdrev 19 (25 m. dubbla priser). Tillkommer två prov på RM.

Pristagarprocent blev ca: 59 % (78 % m. alla drev)

Kan noteras att året innan 2017-18 blev 17 starter. Antalet prisdrev 12 (14 m. dubbla priser)

Pristagarprocent blev ca: 70 % (82 % m. alla drev)

Årets unghund/dubutant, bästa resultat på hunds första drevprovsstart delas ut på årsmötet.

3. Verksamhetsplan för 2019
Maj/juni Medlemsträff (Datum ej fastställt)
Maj/juni Adresserat medlemsutskick
Augusti Utställning med Stövarklubben i Haparanda den 3 augusti
  Medlemsträff i Avafors
  Domarutbildning
September Överkalixprovet, klubbmästerskap
Oktober Polcirkelprovet/Haparandaprovet – uttagning till RM
Oktober Regionsmästerskap i Skellefteå
November Nordiskt Mästerskap i Haparanda

Planen är preliminär.

 
4. Styrelsens slutord

Intresset för jakt med beagle tycks öka här i norr och med det också medlemsantalet. Det är stimulerande att veta att de ansträngningar som görs av uppfödare, domare och andra funktionärer på våra arrangemang bär frukt. En önskan vi har i styrelsen är att vi under kommande år ska få fler att intressera sig för att vara drevprovsdomare. Ett ökat intresse för att starta på drevprov gör att även antalet domare behöver bli fler. Den som är intresserad av vår verksamhet, och som har frågor om drevprov, utställningar, avel eller annat är välkommen att kontakta klubbens funktionärer.Comments are closed.