Ordförande;

Lars Berg Jämtön, 070-382 86 02,

Kassör:

Yvonne Berg Jämtön 070-395 64 45

Sekreterare:

Rolf Viklund Boden 070-206 58 57

Ledamöter;

Sune Jokiaho Haparanda, 0922- 13069, 070-3102687

Hans Eliasson  Överkalix,  070-3621673

Benny Rönnqvist Kalix

Sven-Erik Burman Börjelslandet 070-6356632

Adj. ledamot/Drevprov: Sven Granström  Luleå,  070-6632136

Avelsråd:

Hans Eliasson  Överkalix  070-3621673 

Erik Nilsson Överkalix 070-394 07 94

Ersättare;

Beatrice Garbom Boden

Håkan Lundbäck

Valberedning;

vakant

Utställningskommitté;

Marianne Rönnqvist, sammankallande 070-368 30 03

Beatrice Garbom 070-331 93 17

Sara Lundbäck 073-830 05 54

Gunilla Tornberg 070-538 69 80

Revisorer;

Jan-Olov Lampinen Töre

Ulf Lindbäck.

Drevprovskommittè;

Sven Granström sammankallande, Herbert Sundell, Hans Eliasson, Tomas Björkman

Hemsida – Webadmin;

Yvonne Berg 070-395 64 45

yvonne.m.berg(at)hotmail.se

Sven-Erik Burman 070-6356632

burman.se(at)gmail.com