Ordförande;

Lars Berg Jämtön, 070-382 86 02,

Kassör:

Anders Berglund  Rosvik, 070-3975615

Sekreterare:

Herbert Sundell Kalix 070-694 19 30

Ledamöter;

Sune Jokiaho Haparanda, 0922- 13069, 070-3102687

Hans Eliasson  Överkalix,  070-3621673

Rolf Viklund Boden 070-206 58 57

Benny Rönnqvist Kalix

Adj. ledamot/Drevprov: Sven Granström  Luleå,  070-6632136

Avelsråd:

Hans Eliasson  Överkalix  070-3621673 

Erik Nilsson Överkalix 070-394 07 94

Ersättare;

Sven-Erik Burman Börjelslandet

Beatrice Garbom Boden

Valberedning;

Curt-Åke Hansson Luleå

Tage Karlsson Töre

Utställningskommitté;

Marianne Rönnqvist, sammankallande 070-368 30 03

Beatrice Garbom 070-331 93 17

Sara Lundbäck 073-830 05 54

Gunilla Tornberg 070-538 69 80

Revisorer;

Ulf Öhlund Piteå 076-1047377

Jan-Olov Lampinen, Töre.

Drevprovskommittè;

Herbert Sundell, Lars Berg, Hans Eliasson och Sune Jokiaho

Hemsida – Webadmin;

Yvonne Berg 070-395 64 45

yvonne.m.berg(at)hotmail.se